ODŁĄCZNIKI SIECZNE TYPU VSSBIII

 

Napięcie znamionowe:                 245 - 550 kV

Prąd znamionowy ciągły:             2000 - 4000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały:   40 kA - 63 kA

 

Odłączniki sieczne VSSBIII stosowane są napowietrznych rozdzielniach wysokiego napięcia. Przeznaczone są od oddzielenia odwodów elektrycznych po przez stworzenie widocznej i bezpiecznej przerwy izolacyjnej. W stanie zamkniętym są zdolne do przewodzenia prądu roboczego oraz zwarciowego. Biegun odłącznika VSSBIII wyposażony jest w trzy izolatory. Podczas przestawiania odłącznika, izolator napędowy obraca się i po przez układ dzwigni w głowicy porusza tor prądowy w płaszczyźnie pionowej. W końcowej fazie przestawiania, wykonuje obrót wokół własnej osi.

Tor prądowy odłącznika tworzą głowice stykowe z płaskimi wypustami przyłączowymi oraz ruchomy nóż z rury aluminiowej. Obydwa zakończenia noża wyposażone są w posrebrzane listwy stykowe tworzące zestyk ze posrebrzanymi palcami stykowymi.

Odłączniki typu VSSBIII spełniają techniczne wymagania norm IEC 62271-102; IEC 62271-1 oraz większości standardów międzynarodowych

 

Karta katalogowa VSSBIII

 

Drukuj stronę