ODŁĄCZNIKI OBROTOWE TYPU SGF

 

Napięcie znamionowe:      36 - 300 kV
Prąd znamionowy ciągły:      1600 - 4000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały:      40 kA - 63 kA

 

Odłączniki obrotowe jednoprzerwowe typu SGF stosowane są napowietrznych rozdzielniach wysokiego napięcia. Przeznaczone są od oddzielenia odwodów elektrycznych po przez stworzenie widocznej i bezpiecznej przerwy izolacyjnej. W stanie zamkniętym są zdolne do przewodzenia prądu roboczego oraz zwarciowego.

Dodatkowo mogą łączyć niewielkie prądy indukcyjne i pojemnościowe. Odłączniki te mogą być wyposażone w jeden lub dwa zestawy noży uziemiających.

W specjalnych wykonaniach odłączniki zdolne są do łączenia prądów przełączania szyn a ich noże uziemiające do łączenia prądów indukowanych.

Odłączniki typu SGF spełniają techniczne wymagania norm IEC 62271-102; IEC 62271-1 oraz większości standardów międzynarodowych.

Zalety:

1. ALUMINIOWE TORY PRĄDOWE

    Tory prądowe wykonane jako aluminiowe konstrukcje spawane zapewniają stałość rezystancji stykowej oraz pełną ochronę przed korozją.

2. BRAK SPRĘŻYN ZEWNĘTRZNYCH

    Elementy stykowe wykonane bez stosowania narażonych na korozję sprężyn zewnętrznych.

3. STABILNE STOPY OBROTOWE

    Gwarantują dużą odporność na obciążenia mechaniczne zacisków.

4. ZDOLNOŚĆ DO KRUSZENIA LODU

    Możliwe jest stosowanie odłączników nawet w warunkach występowania oblodzenia do 20 mm.

5. BLOKADA W PUNKCIE MARTWYM

Eliminuje możliwość zmiany stanu łączenia nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak huragan, trzęsienie ziemi.

 

Karta katalogowa SGF72,5-550

 

 

Drukuj stronę