Misja Firmy

Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
HAPAM Poland Sp. z o.o.

 

Głównymi celami firmy HAPAM Poland Sp. z o.o. są:

 • Uzyskanie i utrzymanie zaufania i zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron: Klientów, Udziałowców, Pracowników, Dostawców oraz Społeczeństwa;
 • Doskonalenie naszych produktów przy zachowaniu dbałości o jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • Spełnianie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i BHP w firmie;
 • Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku odłączników wysokiego napięcia;
 • Rozwój eksportu wyrobów i usług;
 • Poprawę konkurencyjności wyrobów poprzez obniżkę kosztów.

 

 

PN-EN ISO 9001:2009

 

Następstwem prawidłowej realizacji tych zobowiązań będzie:

 • Zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów przy optymalnym poziomie cen oraz spełnieniu wymagań jakościowych i środowiskowych;
 • Nawiązanie z Klientami i Dostawcami trwałych i partnerskich kontaktów handlowych;
 • Zaangażowanie każdego pracownika w proces ciągłej poprawy jakości, dbałości o środowisko i stałej poprawy stanu BHP w procesie produkcji i świadczenia usług;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach Klientów i Społeczeństwa;
 • Wzrost udziału w rynku, wzrost efektywności sprzedaży i produkcji

 

PN-EN ISO 14001:2005

PN-N-18001: 2004

 

Realizację powyższych zobowiązań uzyskujemy poprzez:

 • Doskonalenie procesów realizowanych w Spółce;
 • Wyznaczanie celów jakościowych, środowiskowych i celów dotyczących BHP;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby ich działania były świadome, odpowiedzialne, dążyły do eliminacji zagrożeń i ograniczenia ryzyka zawodowego,
 • Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną pracy

 

Dyrektor Generalny HAPAM Poland Sp. z o.o.

 Przemysław Wartołowski

 

Drukuj stronę