Misja Firmy

Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
HAPAM Poland Sp. z o.o.

PN-EN ISO 9001:2015     PN-EN ISO 14001:2015       PN-ISO  45001:2018

 

Głównymi celami firmy HAPAM Poland Sp. z o.o. są:

 • Uzyskanie i utrzymanie zaufania i zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron: klientów, udziałowców, pracowników, dostawców oraz społeczeństwa;
 • Doskonalenie jakości naszych produktów przy zachowaniu dbałości o jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • Spełnianie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i BHP w firmie;
 • Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku odłączników wysokiego napięcia;
 • Rozwój eksportu wyrobów i usług;
 • Poprawę konkurencyjności wyrobów poprzez obniżkę kosztów.

  

Następstwem prawidłowej realizacji celów będzie:

Zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów przy optymalnym poziomie cen oraz spełnieniu wymagań jakościowych i środowiskowych;

 • Nawiązanie z klientami i dostawcami trwałych i partnerskich kontaktów handlowych;
 • Zaangażowanie każdego pracownika w proces ciągłej poprawy jakości i dbałości
  o środowisko i stałej poprawy stanu BHP w procesie produkcji i świadczenia usług;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów i społeczeństwa;
 • Wzrost udziału w rynku, wzrost efektywności sprzedaży i produkcji.

 

Realizację powyższych zobowiązań uzyskujemy poprzez:

 • Doskonalenie procesów realizowanych w Spółce;
 • Wyznaczanie celów jakościowych,  środowiskowych i celów dotyczących BHP;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby ich działania były świadome, odpowiedzialne, dążyły do eliminacji zagrożeń i ograniczenie ryzyka zawodowego;
 • Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu. 

 

Dyrektor Generalny HAPAM Poland Sp. z o.o.

 Przemysław Wartołowski

 

Drukuj stronę